ทดลอง ครูฝึก ฟรี 1 ชม. !

มืออาชีพ จบ วิทยาศาสตร์ การกีฬา

ที่บอดี้บี เราคัดสรรแต่บุคลากรมืออาชีพ เทรนเนอร์ของเราทุกคน จบ วิทยาศาสตร์ การกีฬา เท่านั้น / ลูกค้าสามารถมั่นใจ ในความรู้ และ ความปลอยภัย และ การสอนที่มีหลักการ ที่ถูกต้อง

ฟิสเนส-รามคำแหง-n-0

ฟิตเนส รามคำแหงลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ ได้คิวก่อน / เนื่องจากครูฝึกเรามีจำนวนกัด ลงทะเบียนที่ฟอร์มข้างล่าง เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

(ใช้เพื่อประสารงาน และจองคิว)(Use for coordinate and booking only)
(สำหรับยืนยันการลงทะเบียน)(Use for verify registration)
(ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คคิว แล้วประสารงานกลับอีกที)(Our Staff will check available time and contact you back.)